< class="backtop"> < class="container"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12 hidden-xs"> < class="header"> < class="col-md-10 col-xs-12 hidden-md hidden-lg"> < id="menuzord" class="menuzord"> < class="search-line"><>< class="search-top"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="container"> < class="subbanner" style="background-image:url('https://saspg.nos-eastchina1.126.net/banner/banner-news.jpg');"> < class="container sub-title-up"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12"> < class="row"> < class="col-md-12 col-xs-12 sub-title">新闻资讯 < class="col-md-12 col-xs-12"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="row sub-titlebg"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12 submenu-t"> 川空新闻 党建文化 媒体库 公示栏 公示栏——考试类 < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="container container-xs"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12"> < class="row"> < class="col-md-12 col-xs-12 news-subtitle">(集团)公司再取“固定式压力容器规则设计”许可证 < class="col-md-12 col-xs-12 news-subdate"> 发布日期:2020-02-27 < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="container container-xs"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12"> < class="row"> < class="col-md-3 col-xs-6 audio-td"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="container container-xs"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12"> < class="row"> < class="col-md-12 col-xs-12 subcontent">

2019年12月4月至12月6日,以中国机械工业联合会王凌霄为组长的审查组一行依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》对集团公司“固定式压力容器规则设计”许可证换证工作进行了为期3天的评审。 

TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》是2019年5月实施的,该规则的颁布对压力容器设计制造企业提出了更专业更全面的要求。(集团)公司总经理计晓亮,总工程师黄科及相关单位负责人高度重视,认真部署工作计划和安排,体系责任人员积极配合评审组的审查,对评审组提出的问题进行了积极的整改。在集团公司各级部门及相关人员的努力下,顺利通过了评审组的审查。

2020年1月23日,(集团)公司顺利取得了国家市场监督管理总局颁发的“固定式压力容器规则设计”许可证,设计范围覆盖A1、A2、A3、D1、D2级别。 


< class="col-md-12 col-xs-12">返回上一页 < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="container flag-top"> < class="row"> < class="col-md-12 col-xs-12 flag-pic"> < class="col-md-12 col-xs-12 flag-zi">川空人的企业精神 < class="col-md-12 col-xs-12 flag-pic1"> < class="container container-xs copyright-bg"> < class="row"> < class="col-md-1 hidden-xs"> < class="col-md-10 col-xs-12"> < class="row"> < class="col-md-5 col-xs-12 copyright-zi"> ©  广核三角洲(江苏)塑化有限公司 < class="col-md-5 col-xs-12 copyright-oa"> 苏ICP备11026659号-1 (艾都科技设计制作) < class="col-md-2 col-xs-12 copyright-ssl"> < class="col-md-1 hidden-xs">